Hot Line Call
02-933-0022 ต่อ 103
Overview
Introduction
Features
Comparison
Description
Site Reference
ร่วมงานกับเรา
   

Lifefax Fax server คืออะไร

        แฟกซ์ถือว่าเป็น อุปกรณ์ที่จำเป็นในสำนักงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปริมาณการใช้กระดาษจำนวนมากด้วยเช่นกัน ในหลายบริษัท เมื่อต้องการส่งข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นจะต้องสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ก่อนจากนั้นจึงจะนำเอกสารนี้ไปส่งแฟกซ์  จะเห็นว่าเอกสารที่พิมพ์ออกมานี้มีการใช้งาน เพียงครั้งเดียว และเมื่อมีจำนวนมากขึ้น ก็ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองเป็นจำนวนมาก  บริษัทชอปปิ้งพีซี จึงได้พัฒนา ระบบแฟกซ์อัตโนมัติ หรือแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ในชื่อ Lifefax Enterprise IP Faxserver ขึ้น เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษในสำนักงานลง และยังช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับแฟกซ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว

Lifefax Fax Server   คือ ระบบรับ-ส่ง Fax  แล้วแปลงเป็นเอกสารให้อยู่ในรูป Electronic หรือที่เรียกกันว่า Soft File จากนั้นก็กระจาย Soft File นั้นๆให้กับผู้ใช้งานตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ในระบบ

ระบบ Lifefax Fax Server ถือว่าเป็นระบบที่สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ คือ ลดการบริโภคกระดาษลง เพราะการทำงานของระบบ เอกสาร Faxที่เข้ามาทุกๆฉบับจะไม่ได้ถูกพิมพ์ออกเป็นกระดาษทั้นที จะรอจนกว่าจะมีการสั่งพิมพ์จากผู้ใช้งานเท่านั้น 

ข้อดีของการเป็น Soft File คือ User สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเฉพาะเอกสารที่เป็นสาระสำคัญ
หรือที่ต้องมีการเซ็นกำกับเท่านั้น ทำให้ลดการสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ นั่นก็หมายถึงลดการตัดต้นไม้ ทำลายป่าได้
บางส่วนไม่มากก็น้อย ถ้าบริษัทไม่กี่บริษัทใช้อาจจะดูไม่ช่วยเท่าไหร่ แต่ลองนึกดูถ้าทุกบริษัทใช้ระบบ Fax Server
กันหมด จะลดการใช้กระดาษได้อย่างมหาศาล

ข้อดีต่อมา Life fax ช่วยท่านประหยัดต้นทุนในด้านอื่นๆ อีกเช่น  ไม่ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์  เมื่อไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ก็ไม่ต้องเสียค่า License Windows,  License Software ตัวอื่นๆ  และการไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึง การบริโภคไฟฟ้าก็จะลดลง  ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟได้มากทีเดียว

ระบบLifefax  Fax Server ทำงานรับและส่งเอกสาร Fax ที่แตกต่างจากเครื่อง Fax ทั่วๆ ไป คือ
1. ในกรณีรับเอกสาร Fax ที่มีคนส่งเข้ามา และเก็บไว้ในรูปแบบ Electronic ยังไม่พิมพ์ออกมา และทำการส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบโดยสามารถส่งต่อไปในรูปแบบ Email หรือไปเก็บในระบบ(Folder)ไว้ให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาเปิดดูได้เอง

2. ในกรณีส่งเอกสาร Fax ออกไปให้คนอื่น  โดยที่เอกสารที่จะส่งนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบกระดาษ หรือ เป็น Soft File อยู่บนเครื่องComputer ก็ได้ ที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถส่ง Fax ได้จากที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่หน้าเครื่องFax ที่จะส่ง


จะแตกต่างจากเครื่อง Fax ที่เราใช้ๆ กันอยู่คือ รับเอกสาร Fax ออกมาเป็นกระดาษ Fax แล้วต้องไป Copy ไว้เพราะเดี๋ยวกระดาษ Fax ต้นฉบับมันจะค่อยๆ จาง (กรณีใช้เครื่อง Fax รุ่นที่เป็นCarbon) และกรณีจะส่ง ผู้ส่งก็ต้องมีเอกสารที่เป็นกระดาษที่จะส่ง และต้องมายืนต่อสายที่หน้าเครื่อง Fax และก็รอ รอ ว่ามันจะส่งสำเร็จหรือไม่  และถ้าในกรณีเกิดในขณะนั้นมีผู้ใช้งานหลายๆท่านต้องการส่งแฟกซ์พร้อมกัน ก็ต้องมายืนรอคิว ซึ่งทำให้เสียเวลามากๆ  เวลาทำงานก็จะหมดไปกับการต่อคิวเพื่อรอส่งแฟกว์เพียงฉบับเดียว 
และข้อได้เปรียบของLifefax Fax Server คือ
1. ทุกอย่างจบภายในเครื่องเดียว มีระบบการทำงานที่ครบครัน เสถียร และมีประสิทธิภาพฯลฯ ไม่ใช่เป็นเครื่อง Fax ที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป ซึ่งนั่นเรียกว่า Fax Machine
2. มันมีระบบจัดเก็บเอกสาร Fax ไว้ในตัว เพื่อสำหรับจัดเก็บไว้เป็นประวัติการรับส่งเพื่อสำหรับส่งใหม่อีกครั้ง หรือเป็นเอกสารอ้างอิงได้ในภายหลังได้ เหมือนกับที่เราทำการรับส่ง Email ก็จะมีประวัติเก็บไว้ว่าเราส่งให้ใคร เนื้อหาเป็นอย่างไร เป็นต้น
แต่หลักการที่สำคัญของ Lifefax Fax Server คือ

1. การรับเอกสาร Fax จะไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษอีกต่อไป ไม่ต้องกลัวกระดาษ Fax หมด ระบบจะรับเอกสารและเก็บเป็น Soft File ในตัวเครื่องหรือส่งไปให้กับผู้ใช้โดยทางผ่านทาง Email โดยที่ผู้ที่ได้รับเอกสาร Fax สามารถดูได้ว่าเอกสารชิ้นนี้ จะต้องพิมพ์หรือไม่ จะได้ไม่ต้องเปลืองกระดาษพิมพ์ทุกครั้ง และเนื่องจากเป็น Soft File นั่นหมายความว่าผู้รับ สามารถส่งเอกสารต่อไปให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยไม่ต้องไปทำสำเนาเหมือนเดิม

2. ในการส่งออก ถ้าเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปของ Soft File ผู้ส่งก็ไม่จำเป็นต้องสั่งพิมพ์เป็นกระดาษออกมาให้เปลือง แต่สามารถสั่ง Print to Fax ได้จากหน้าจอ Computer ของตนเองได้ทันที โดยไม่ต้องลุกออกจากโต๊ะ และไม่ต้องมาต่อคิวเพื่อรอส่ง Fax ที่เครื่องส่งเอกสาร ระบบจะเป็นตัวจัดคิวในการส่งให้เองอัตโนมัติ เป็นการลดการเสียเวลาการทำงานได้อย่างดีสำหรับองค์กรที่ต้องมีการรับส่งเอกสารบ่อยๆ พนักงานจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่าไปรอส่ง Fax

3. ลดการใช้กระดาษ เพราะทุกเอกสารสามารถเก็บไว้ในรูปแบบของ Soft File หรือ Electronic File ได้ที่สำคัญไม่เปลื่อยไม่ยุ่ย ไม่หาย ไม่ไหม้

4. ทุกอย่างจบภายในเครื่องเดียว สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟกซ์ได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
5 สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะรับ จะส่ง เปรียบเสมือนคุณมีเครื่องแฟกซ์ติดตามตัว
6. หมดปัญหาเรื่องไวรัส เพราะระบบเขียนด้วยลินุกซ์
7. ดูแลง่าย ระบบเสถียรไม่มีปัญหา รองรับงานปริมาณมากๆ เอกสารไม่สูญหาย  เอกสารที่ส่งหรือรับ หมดปัญหาเรื่องความไม่คมชัด  หรือเป็นรอยดำ ขีดข่วนต่างๆ
8. สามารถระบุผู้รับแฟกซ์ได้ ทำให้ข้อมูลแฟกซ์มีความปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวสูง และ มีสำเนาของเอกสารแฟกซ์เข้า-ออก ทุกฉบับอยู่ภายในเครื่อง ไม่สูญหาย สามารถตั้งเก็บบน Pc ได้
9. ทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เสมือนมีเครื่องแฟกซ์ประจำตัวไม่ต้องเดินไปส่งที่เครื่องแฟกซ์  และสามารถส่งได้ที่ละหลายๆเบอร์(Broad Cast) และกำหนดช่วงเวลาส่งได้
10. บนมือถือคุณก็มีแฟกซ์ได้  สะดวกง่าย แค่ปลายนิ้วมือ
11. มีระบบเก็บ Log ทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่า รับ-ส่ง เข้าจัดการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขค่าคอนฟิกต่างๆ
12. สินค้าแฟกซ์ทุกรุ่นมี Storage ที่มาก จึงทำให้รองรับปริมาณงานมากๆได้สบายๆ และเสถียร
 
บริษัท ช้อปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
2521/43 โครงการบิสทาวน์ ซ.3 ตึกช้อปปิ้งพีซี ถ.ลาดพร้าว 79-81
แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310