Hot Line Call
02-933-0022 ต่อ 103
Overview
Introduction
Features
Comparison
Description
Site Reference
ร่วมงานกับเรา
   Fax2web
 
คือ การรับแฟกซ์ผ่านทางเว็บ รองรับ ทุก Browser มีหลักการทำงานง่ายๆดังนี้ครับ
1. ลูกค้ากดเบอร์ เพื่อส่งเอกสารแฟกซ์เข้ามาที่บริษัทของเรา
2. ระบบจะตรวจสอบว่ามี การกดเบอร์ต่อ(Ext.)ส่วนตัวหรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการส่งไฟล์เอกสารหาผู้ใช้งานโดยตรง
3. ผู้ใช้งานสามารถเปิด Browser ไม่ว่าจะเป็น IE FF chrome ฯลฯ จากหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เช็คแฟกซ์ที่เข้ามาได้เลย
4. การระบุผู้รับแฟกซ์ สามารถกำหนดได้ 3 วิธีคือ
4.1 การระบบผู้รับจากเบอร์ต่อส่วนตัว (Ext.) เช่น นาย A มีเบอร์ต่อส่วนตัวเป็น 001 เมื่อลูกค้าแฟกซ์เข้ามา และมีการกดเบอร์ต่อ 001 แฟกซ์ฉบับนั้น จะถูกส่งไปที่อีเมล์ของนาย Aโดยตรง ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ จะไม่ได้รับแฟกซ์ฉบับนั้น นอกจากนาย A และผู้ดูแลระบบ เพิ่มเติม..

4.2 การระบุผู้รับจาก CSID (ย่อมาจาก Calling Station ID): นั้นคือการระบุผู้รับจากชื่อเครื่องของแฟกซ์ของลูกค้า เช่น บริทัษABC เครื่องแฟกซ์ของบริษัท ตั้งชื่อว่า Z มีแต่นาย A ติดต่อและรับแฟกซ์จากเจ้านี้เป็นประจำ และบริษัทก็ส่งแฟกซ์หาแต่นายAเท่านั้น  แบบนี้เราสามารถระบุได้เลยว่า ถ้าแฟกซ์มาจากบริษัท ABC ให้เข้าหานาย A ได้เลย
...แต่...ถ้ากรณีบริษัทหรือลูกค้าของเราไม่ได้ตั้งชื่อเครื่องแฟกซ์ล่ะ....เออออยุ่งล่ะสิทีนี้ แบบนี้เราจะใช้การตั้งค่า CSID ไม่ได้ ต้องใช้ CID แทน เพิ่มเติม..

4.3 การระบุผู้รับจาก CID (ย่อมาจาก: Caller ID) หรือเรียกอีกอย่างว่า "บริการโชว์เบอร์" ของลูกค้าที่โทรเข้ามา อันนี้เราต้องไปขอเปิดบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่เราใช้งานยู่ เช่น TOT True เป็นต้น แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการนะครับ
ที่นี้เราก็หมดห่วงเรื่องลูกค้าของเราไม่ตั้งชื่อเครื่องแฟกซ์  เพราะทุกๆเบอร์ที่แฟกซ์เข้ามาจะโชว์เบอร์ ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบว่ามาจากเบอร์ไป ทีนี้เราก็สามารถระบุผุ้รับได้แบบไม่พลาด ไม่ว่าจะมีสักกี่บริษัท เพิ่มเติม..
 
การนำไปประยุคใช้งาน..
Lifefax Enterprise Ip Fax server รองรับ DynDNS ซึ่งท่านสามารถที่จะสมัครเปิดใช้บริการ และนำค่ามาใส่ให้เรียบร้อย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ขอเพียงให้มีอินเตอร์เน็ต ท่านก็สามารถใช้งานแฟกซ์ได้แล้ว หรือ หากบริษัทของท่านมี ไอพีจริง ก็สามารถนำมาใส่ได้เลยครับ
 
 
บริษัท ช้อปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
2521/43 โครงการบิสทาวน์ ซ.3 ตึกช้อปปิ้งพีซี ถ.ลาดพร้าว 79-81
แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310