Hot Line Call
02-933-0022 ต่อ 103
Overview
Introduction
Features
Comparison
Description
Site Reference
ร่วมงานกับเรา
   Fax2Print
คือ การรับแฟกซ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ มีหลักการทำงานง่ายๆดังนี้ครับ
1. ลูกค้ากดเบอร์ เพื่อส่งเอกสารแฟกซ์เข้ามาที่บริษัทของเรา

2. ระบบจะตรวจสอบว่ามี ปริ้นเตอร์พูกไว้หรือไม่ และมีผู้ใช้งานได้เลือกตัวเลือกเปิดใช้งานหรือไม่
- สำหรับวิธีตั้งค่าปริ้นเตอร์ ดูเพิ่มเติม

3. ผู้ใช้งานสามารถรับเอกสารแฟกซ์ได้จากเครื่องปริ้นเตอร์ได้เลย

4. การระบุผู้รับแฟกซ์ สามารถกำหนดได้ 3 วิธีคือ
4.1 การระบบผู้รับจากเบอร์ต่อส่วนตัว (Ext.) เช่น นาย A มีเบอร์ต่อส่วนตัวเป็น 001 เมื่อลูกค้าแฟกซ์เข้ามา และมีการกดเบอร์ต่อ 001 แฟกซ์ฉบับนั้น จะถูกส่งไปที่อีเมล์ของนาย Aโดยตรง ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ จะไม่ได้รับแฟกซ์ฉบับนั้น นอกจากนาย A และผู้ดูแลระบบ เพิ่มเติม..

4.2 การระบุผู้รับจาก CSID (ย่อมาจาก Calling Station ID): นั้นคือการระบุผู้รับจากชื่อเครื่องของแฟกซ์ของลูกค้า เช่น บริทัษABC เครื่องแฟกซ์ของบริษัท ตั้งชื่อว่า Z มีแต่นาย A ติดต่อและรับแฟกซ์จากเจ้านี้เป็นประจำ และบริษัทก็ส่งแฟกซ์หาแต่นายAเท่านั้น  แบบนี้เราสามารถระบุได้เลยว่า ถ้าแฟกซ์มาจากบริษัท ABC ให้เข้าหานาย A ได้เลย
...แต่...ถ้ากรณีบริษัทหรือลูกค้าของเราไม่ได้ตั้งชื่อเครื่องแฟกซ์ล่ะ....เออออยุ่งล่ะสิทีนี้ แบบนี้เราจะใช้การตั้งค่า CSID ไม่ได้ ต้องใช้ CID แทน เพิ่มเติม..

4.3 การระบุผู้รับจาก CID (ย่อมาจาก: Caller ID) หรือเรียกอีกอย่างว่า "บริการโชว์เบอร์" ของลูกค้าที่โทรเข้ามา อันนี้เราต้องไปขอเปิดบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่เราใช้งานยู่ เช่น TOT True เป็นต้น แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้บริการนะครับ
ที่นี้เราก็หมดห่วงเรื่องลูกค้าของเราไม่ตั้งชื่อเครื่องแฟกซ์  เพราะทุกๆเบอร์ที่แฟกซ์เข้ามาจะโชว์เบอร์ ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบว่ามาจากเบอร์ไป ทีนี้เราก็สามารถระบุผุ้รับได้แบบไม่พลาด ไม่ว่าจะมีสักกี่บริษัท เพิ่มเติม..
 
การนำไปประยุคใช้งาน..

สำหรับOption Fax to print นั้นส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้งาน เพราะแต่ละที่เน้นประหยัดกระดาษ เพราะเราจะเลือกปริ้นเฉพาะเอกสารแฟกซ์ที่สำคัญเท่านั้น แต่หากต้องการใช้งานจริงๆ ระบบสามารถแยกเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งเท่ากับท่านนึ่งต้องการปริ้นออกเลยเมื่อมีแฟกซ์เข้ามาถึงตัวเขา แต่กับอีกท่านนึ่ง ก็ไม่ได้ต้องการปริ้น ขอเข้าไปดูก่อน เป็นต้น
สำหรับ ซอร์ฟแวร์ Fax to print ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้จากเมนูดาวน์โหลด หรือสอบถามมายังบริษัทครับ กรณีดาวโหลดไม่ได้
หรือ ตั้งค่าเพิ่มเติมจากตัวระบบเอง

 
บริษัท ช้อปปิ้งพีซี ดอทเน็ต จำกัด
2521/43 โครงการบิสทาวน์ ซ.3 ตึกช้อปปิ้งพีซี ถ.ลาดพร้าว 79-81
แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310